טופס הרשמה ליום Wix Stores

תודה על בחירתך להשתתף ביום Wix Stores אשר יתקיים ב-3.6, יום שני בביתן 26, רחוב יוסף יקותיאלי 4, נמל תל אביב.

לו''ז:

11:00 -12:30 - הגעה וחלוקה לפגישות עם עובדי Wix

12:30 - 13:00 - Live Demo - Wix Ascend for stores

13:00 - 15:00 - זמן עבודה חופשי בביתן עם עובדי Wix

האם ביכולתך להגיע למפגש?