Wix Family and Friends #8 | 14 בדצמ׳, 9:30 – 15:00 ביתן 27, 4 יוסף יקותיאלי, תל אביב

לוח זמנים

השגת כרטיסים

 • שעתיים 30 דקות

  הדרכת מבוא על בניית ותכנון אתרים

  ביתן 27, נמל תל אביב
 • שעה

  ארוחת צהריים

  ביתן 27, נמל תל אביב
 • שעתיים

  זמן עבודה והתייעצות על האתר

  ביתן 27, נמל תל אביב